BİLİM, TEKNOLOJİ VE FÜTÜRİZM SINAV BURSA OKULLARINDA

BİLİM, TEKNOLOJİ VE FÜTÜRİZM SINAV BURSA OKULLARINDA
BİLİM, TEKNOLOJİ VE FÜTÜRİZM SINAV BURSA OKULLARINDA BİLİM, TEKNOLOJİ VE FÜTÜRİZM SINAV BURSA OKULLARINDA


BİLİM, TEKNOLOJİ VE FÜTÜRİZM SINAV BURSA OKULLARINDA

2 ay önce. / 4846 kez okundu.

Fütüristik Sosyalleşme

Bursa Sınav Eğitim Kurumları 5 yaşından 17 yaşına kadar gelişim evresinde olan öğrencilerin çağa ayak uydurabilmesi ve çağın ilerisine geçmeyi düşünebilmesi için ‘fütüristik’ (gelecekçi) çalışmalara imza atmaktadır. Dünya medeniyetleri arasında yer bulabilecek Türkiyeli gençlerin hiçbir gelişmeden geri kalmaması gerekmektedir. Okullarımızdaki eğitim felsefesine, Bilim-Teknoloji kavramlarını doğru biçimde adapte ederek global vatandaşlar yetiştirmekteyiz. Dijitalleşme çağında öğrencilerimizin son teknoloji ile yakından ilgilendiğini gözlemleyerek, kendilerinden birçok ayrıntı öğreniyor ve kendimizi bu yönde geliştiriyoruz.

Artık hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz yazılım, sosyal medya iletişimi, internet uygulamaları, uluslararası iletişim, bilimsel makale yazımı, bilimsel okur-yazarlık, akıllı teknoloji kullanımı, yapay zeka dostluğu gibi kavramları öğrencilerimizin herkesten önce anlamasını sağlıyoruz. Bu anlamda kendisini yepyeni dünyada gerçekleştirmek isteyen çocuklarımızın önünü açarak onları özgürleştiriyoruz.

Teknolojik, dijital, bilimsel gelişmelere açık ve geleceğe meraklı gözlerle ışıl ışıl bakan öğrencilerimizin kendi sosyal çevrelerini oluşturmalarına izin veriyoruz. Fütürizm kavramının, inovatif bilgi üretimi kavramının içini doldurarak öğrencilerimiz için yepyeni ufuklar çiziyoruz.

Bu ufuklara ulaşabilmek adına çıkılan yolculukta öğrencilerimizi donattığımız argümanları şöyle sıralayabiliriz:

KÜRESEL ISINMA

EKOLOJİK TARTIŞMA GRUPLARI

YABANCI KARDEŞ OKULLAR İLE İLETİŞİM ADIMLARI (VARIOUS SUBJECTS)

OYUN MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI MODELLEMELERİ VE FESTİVAL KATILIMLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖRNEKLERİNİN ÇOĞALTILMASI YAPAY ZEKA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

PRATİKLERİ STEM SINIFLARININ GELİŞTİRİLMESİ

ROBOTİK GRUP ÇALIŞMALARI VE GLOBAL

REKABET FÜTÜRİSTİK FELSEFE İLE İLGİLİ SINIFLARIN OLUŞTURULMASI

Bademli Kampüs Ortaokul

Sınav Koleji Ortaokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda eğitim öğretim alan öğrencilerimizi, Türk milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm çabamız ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve yeteneklerini bilerek bunları en güzel şekilde kullanan birey olarak yetiştirmektir.   

Hedeflerimiz öğrencilerimizi bugünü dünden, yarını bugünden güzel kılan, geleceği sahiplenen, ahlâklı, asil, sevgi dolu, barışçı, özgüven ve kişilik sahibi, insana saygılı, temsil yeteneği olan öğrencileri yetiştirmektir. Öğrenmeyi öğretmek, yetenekleri keşfedip yönlendirmek, toplumun her kesimini kucaklamak, toplam kalite anlayışı, modern donanım ve uluslararası bilgi birikimiyle geleceğin bireylerini yetiştirmek için varız.

Velisi ile bütünleşmiş, katılımcı, birlikte yöneten, değişimi yakalamış, öğretmenine kendini daha iyi yetiştirme ve ilerleme imkanı sağlayan bir anlayışın sahibiyiz.  Öğrencilerimiz önceden belirlediğimiz takvime göre başta Sınav Dergisi olmak üzere çeşitli yayınların sınavına girerek kendi bilgilerini okulumuz, Bursa ve Türkiye çapında ölçerler.  Her deneme sınavından sonra çizgi altı çalışması yapıyoruz. Anlaşılmayan veya yapılamayan soruların analizlerini yapıp öğrencilerimize etüt veriyoruz. Anında eksikler tespit ediliyor ve tamamlanıyor.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.