Kayıtta Gerekli Belgeler

İLKÖĞRETİM 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no'su yer alan)
 • Anne-Baba Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no'su yer alan)
 • İkametgah belgesi
 • Karne
 • 4 adet fotoğraf
 • Ara Kayıtlarda 6.7.8. Sınıf SBS Puan Kartı

LİSE 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no'su yer alan)
 • Anne-Baba Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC kimlik no'su yer alan)
 • İkametgah belgesi
 • Diploma / Tastikname
 • 4 adet fotoğraf
 • SBS Sonuç Belgesi


BANKA KREDİSİ KULLANILMASI HALİNDE BANKANIN TALEP EDECEĞİ EVRAKLAR 

 • Nüfus Cüzdanı: Üzerinde TC kimlik no'su yer alan (Üzerinde TC kimlik no'su yer alan)

 

 • Adres Belgesi: Güncel adresinizi gösteren son 3 aydan birine ait güncel Sabit Telefon / Doğalgaz / Elektrik / Su Faturası veya son 1 ayda alınmış İkametgah Senedi, Araç varsa ruhsat fotokopisi, ev tapu fotokopisi, çalıştığı bankalar ve sahip olduğu kredi kartları

 

 • Gelir Belgesi: Çalışma şeklinize göre gereken gelir belgesi aşağıdaki gibidir.

 

 • Ücretli İse Son aya ait maaş bordrosu

 

 • Emekli İse Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi

 

 • Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı

 

 • Şahıs Şirketi Sahibi İse Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi , Son Dönem Geçici vergi Beyannamesi

 

 • Sermaye Şirketi Ortağı İse Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Son Dönem Geçici vergi Beyannamesi

 

 • Kira Geliri Sahibi İse Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge Banka kaşe imzalı hesap hareketleri

 

 • Faiz Geliri Sahibi Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi

 

 • Çiftçi Geliri Sahibi Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi